Het Eksternest
theehuis & catering - vergaderen & events
Home  |  Producten/diensten  |  Eerlijkgemaakt  |  Arrangementen & prijzen  |  Actueel  |  Links  |  Contact  |  Route

Schaapskooi

De Schaapskooi
De schaapskooi is eigendom van de Stad & Natuur en is gelegen tegenover het theehuis. Ongeveer 60 schapen overwinteren hier, terwijl ze in de zomer worden ingezet bij de
bestrijding van de berenklauw in het Kromslootpark.